بخش هفتم

بخش هفتم >> استفاده از نشانه های عمل

شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید.
پس چرا ما چنین نمی کنیم؟بساری از ما(بد حال) بودن را طبیعی می دانیم،اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اماشما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید.می توانید هم اکنون تصمیم بگیریدکه خوشحال باشید،به این دلیل ساده که زنده اید، به این دلیل که چنین می خواهید. لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید! 
بهترین راه بر خورد با عواطف منفی چیست.راههای معمولی و بی اثر بسیاراست. میتوانید عواطف خود را ندیده بگیرید؛ البته آنها از بین نمی روند. می توانید آنهارا سرکوب کنید، امادوباره به شکلی ظاهر می شوند.می توانید در آنها فرو بروید و برای خویشتن احساس تاسف کنید، اما آن نیز وضع را بهتر نمی کند. می توانید آنها را مایه فخر فروشی قرار دهید:( خیال می کنی وضع تو بد است؟ وضع من از آن بدتر است!)
البته هوشمندانه ترین کار، این است که با برخورد مؤثر در هروضعیت ، و جستجوی راه حل، این عواطف را دگرگون کنید و از آنها درس بگیرید و با استفاده از عواطف خود زندگی خویش و اطرافیانتان را غنی سازید.
بدانید که همه عواطف در خدمت شما هستند. عواطفی که زمانی در نظرشما منفی جلوه می کردند چیزی جز (دعوت به عمل) نیستند. مثلاٌ اگر احساس دلسردی می کنید ( و ما در این باره به تفصیل بیشتر سخن خواهیم گفت.) معنی اش آنست که به اعتقاد شا امور می توانند بهتر از این باشند، و نیستند. این نوع دعوت به عمل است و به شما می گوید که باید کاری کنید تا شرایط را بهتر سازید . اگر از این احساس منفی به نحوه صحیح استفاده کنید، عملاٌ موهبتی است.
از این به بعد هر وقت به یاد عواطفی می افتید که آنها را منفی می نامیدید، آنها را دعوت به عمل یا( نشانه عمل) تلقی کنید.
اگر در زندگی خود در هر وضعیتی رنج را تجربه کرده باشید، علتش یا نحوه نگرش شما به امور است( توجه و ادراک) و یا در نتیجه کارهایی است که می کنید، که ما می توانیم آن را روش بنامیم.
پس اگر از احساسات خود ناراضی هستید یا مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود راتغییر دهید، تا بلافاصله تغییری در عواطفایجاد شود . راههای تازه ای برای رفتار با همسر و یا گفتگو با رئیس خود پیدا کنید. و یا طرز فکر خودرا طوری عوض کنید که همه با نظرات شما موافق باشند.
هرگاه دچار عواطف دردناکی شدید، می توانید پنج قدم بردارید تا بتوانید به سرعت از نشانه های عمل درس بگیرید و از آنها استفاده کنید:
1-  مشخص کنید که احساس شما دقیقاٌ چیست
2-  عواطف خود را بپذیرید و آنها را تحسین کنید. بدانید که این عواطف در مواردی حامی شما هستند و شما را به عمل دعوت می کنند تا تغییری مثبت بوجود آورید.
3-   کنجکاو باشید ! توجه کنید که این عاطفهپیامی برای شما دارد تا چیزی را دگرگون کنید. پس یا باید ادراک و یا روش خود را عوض کنید.
4-   به خود اعتماد داشته باشید و دانید که می توانید بلافاصله بر عواطف خود مسلط شوید. زیرا که درگذشته نیز چنین کرده اید. زمانی را بخاطر آورید که با کمال موفقیت بر این احساس غالب شده اید پس، از عملکرد خود در گذشته سر مشق بگیرید تا بدانید که در زمان حال و یا آینده چه باید بکنید.
5- هیجان داشته باشید و دست به عمل بزنید!
هنگامی که ما دچار التهابی لحظه ای هستیم، کنجکاو شدن درباره عواطف و احساسات، کاری دشوار است. برای اینکه بتوانید از نشانه های عمل درس بگیرید و از آنها استفاده کنید چهار سؤال زیر را از خود بپرسید.
1- در این لحظه واقعاٌ دلم می خواهد چه احساسی داشته باشم؟
2- چه اعتقادی سبب شده است که دچار این احساسات شوم؟
3- برای پیدا کردن راه حل در حال حاضر چه باید بکنم.
4- از این موضوع چه درسی می گیرم؟
برای ایجاد اعتماد به نفس و برخورد با عواطف منفی زمانی را به یاد آورید که دچار احساس مشابهی شده اید. توجه کنید که در گذشته توانسته اید با موفقیت بر احساس منفی خود غلبه کنید.آیا اتفاق افتاده که است که زمانی احساس افسردگی کرده و آن را بر طرف ساخته باشید؟یا اینکه احساس ناکامی یا بیچارگی کرده و به شکلی توجه خود را به چیز دیگری معطوف کرده باشید؟
رفتارهای گذشته خود را سرمشق خود قرار دهید. کدامیک از شیوه ها را که بکار برده اید مؤثر واقع شده است؟ آیا توجه خود را به چیز دیگری معطوف کرده اید؟آیا سؤال بهتری از خود پرسیده اید؟ آیا با تغییر حالت جسمی، قدم زدن و برگشتن به حالت متعادل،الگوی منفی را بهم زده اید؟
اگر دوباره دچار همین احساس شدید، برای مقابله با آن از شیوه های موفق گذشته استفاده کنید.
در ذهن خود موقعیتهای دشواری را که در آینده ممکن است باعث بروز عواطف منفی شود طوری مجسم کنید که برآنها تسلط دارید. خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت م توانید با هراتفاقی مقابله کنید.
فلسفه من این است که ( غول را تا کودک است نابود کنید.) بهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکلتر است.
نشانه عمل شماره 1
احساسات نامطبوعی از قبیل کسالت، بی تفاوتی،ناراحتی، پریشانی خفیف و یا دستپاچگی پیام آزاردهنده ای به ما می دهند که در جایی اشکالی وجود دارد . یعنی یا درک شما از موضوع ، موجب ناراحتی است و یا عمل شما در جهت هدفتان نیست.
راه حل
1- از مهارتهائی که در بخش دوم کتاب آموخته اید برای تغییر روحیه استفاده کنید.
2- مشخص کنیدکه چه احساسی می خواهید داشته باشید و چه کاری را می خواهید به انجام برسانید.
3- رفتار و اعمال خود را اصلاح و یا عوض کنید . تغییر مختصری در رفتار خود بدهید تا ببینید که آیا می توانید احساس خود را نسبت به آن وضعیت فوراٌ تغییر دهید و یا تغییری در نتیجه ای که بدست می آورید ایجاد کنید. نشانه عمل شماره 1 نیز مانند هر احساس منفی ، اگر به سرعت رفع نشود، رشد می کند و شدیدتر می شود و احتمالاٌ به نشانه عمل شماره 2 مبدل می شود.
نشانه عمل شماره 2
اگر با وضعیتهایی که موجب ناراحتی ما می شوند برخورد صحیحی نکنیم رشد می کنند و بصورت ترس ظاهر می شوند. احساساتی از قبیل ترس، تشویش، اضطراب و نگرانی به شما می گویند که باید آمادگی بیشتری داشته باشید تا با اتفاقی که در شرف وقوع است روبرو شوید.
راه حل
1-  درباره وضعیتی که از وقوع آن واهمه دارید فکر کنید و ببینید اکنون چه باید بکنید تا ازنظر جسمی و فکری آمادگی لازم را پیدا کنید.
2-  ببینید برای مقابله با آن وضعیت به بهترین شکل ممکن ، چه قدمهایی باید بردارید.
3-  پس از آنکه آماده شدید، تصمیم بگیرید که نگرانی را کنار بگذارید . آنگاه خود را در حالتی که با موفقیت با آن وضعیت روبروشده و برخویشتن مسلط هستید مجسم کنید.
نشانه عمل شماره 3
احساس آزردگی از احساس زیان دیدگی ( غالباٌ واهی) سرچشمه می گیرد.
این نشانه عمل ما را دعوت می کند که در نحوه ادراک خود تجدید نظر کنیم و یا متوجه شویم که شاید انتظارمان بجا نبوده است.
راه حل
1 – توجه کنیدکه ممکن است عملاٌ ضرری نکرده باشید.اگر کسی صدایش را برای شما بلند کرد، معنیش این نیست که دیگر به شماعلاقه ندارد.
2 – موضوع را دوباره بررسی کنید. درست است که انتظارات شما بر آورده نشده است، اما شاید همین موضوع به نفعتان باشد. آیا زود یاغلط قضاوت نکرده اید؟
3 – با ملایمت و با مناسبترین لحنی احساس خود را با کسی که از او رنجیده اید در میان گذارید. مثلاٌ:( میدانم که به من لطف دارید. آیا می توانید اتفاقی را که افتاد برایم توجیه کنید؟)
نشانه عمل شماره 4
احساس خشم و عصبانیت و از جا در رفتن، احساس نیرومندی است. منشا آن همان احساس آزردگی است که با آن بخوبی مقابله نشده است.این نشانه عمل به ما می گوید که یکی ازاصول یا قوانین مهم ما توسط خودمان، یا فرد دیگری زیر پا گذاشته شده است.
راه حل
1 – توجه کنید که ممکن است سوء تفاهمی پیش آمده و شخصی که نسبت به او خشمگین هستید اصلاٌ متوجه نبوده است که بر خلاف اصول شما عمل کرده است.
2 – توجه کنید که قوانین مورد قبول شما ممکن است صحیح نباشد.( انجاماین کار، گاهی مشکل است)
3 – خشم خود را با طرح پرسشهایی از این قبیل کاهش دهید( آیا درست است که این شخص، در مجموعه به من محبت دارد؟ از این تجربه چه درسی می توانم بگیرم؟ چگونه می توانم اهمیت اصول و قوانین مورد قبول خود رابه او گوشزد کنم؟
نشانه عمل شماره 5
احساس ناکامی به این معنی است که علی رغم اینکه فعلاٌ پیشرفتی نکرده اید، اما تا حدودی قبول دارید که می توانستید بهتر عمل کنید و نتایج بهتری به دست آورید. این نشانه عمل به شما می گوید که اگر روش خود راتغییر دهید، باز هم می توانید به خواسته خود برسید.
راه حل
1 – نرمش داشته باشید! بدانید که احساس ناکامی به منزله دوست شماست. راههای تازه ای برای رسیدن به نتیجه بیندیشید.
2 – کسی را که قبلاٌ به هدف مورد نظر شما رسیده است سر مشق خود قرار دهید و از او چیزی بیاموزید.
3 – با مطالبی که فرا گرفته اید، ممکن است طوری بر این مشکل فائق شوید که وقت و انرژی کمی هدر رود و عملاٌ موجب شادی شود.
نشانه عمل شماره 6
یاس و نومیدی ، احساس دردناکی است و معنیش آن است که به اعتقاد خودتان دارید چیزی را برای همیشه از دست می دهید. این نشانه عمل شما را دعوت می کند که در انتظارات خود تجدید نظرکنید.
راه حل
1 – در نظر بگیرید که چه درسهایی از این وضعیت می آموزید، یا اینکه توقعات خود را تغییر دهید.
2 – هدفی تازه و جالبتر برای خود قرار دهید، بطوری که بتوانید فوراٌ در آن راه پیشرفت کنید.
3 – توجه کنید که ممکن است عجولانه قضاوت کرده باشید. بسیاری از چیزها که موجب یاس ما می شوند ،مشکلات زود گذری هستند.
4 – توجه و علاقه نشان دهید. خواسته خود رادوباره بررسی کنید و طرح تازه و مؤثر تری برای رسیدن به آن بریزید.
5 – بدون توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است، نسبت به آینده دیدی مثبت و خوشبینانه داشته باشید.
نشانه عمل شماره 7
1 – احساس گناه، می گوید که عمل شما بر خلاف یکی از بالاترین معیارهاتان بوده است و باید بلافاصله قدمی در جهت جبران آن بردارید و دیگر آن عمل را تکرار نکنید. بدین ترتیب، وحدت درونی تان محفوظ می ماند.
راه حل
1 – قبول کنید که یکی از مهمترین معیارهای مورد قبول خود را شکسته اید.
2 – بطور قاطع عهد کنید که دیگر هرگز آن عمل را تکرار نکنید. با کمک عقل و احساس مجسم کنید که در آینده در معرض همان گناه قرار گرفته و این بار براساس عالیترین معیارهای فردی خود عمل کرده اید.
3 – زیاد در بحر آن گناه، غوطه ور نشوید. اکنون که با استفاده از آن ، دوباره به راه راست هدایت شده اید، دیگر به آن فکر نکنید. بعد از این، کارهای درست انجام دهید! غصه خوردن و لطمه زدن به خویشتن نه کمکی به شما می کند و نه به دیگران.
نشانه عمل شماره 8
احساس بی کفایتی می گوید برای کاری که در دست اجرا دارید، به اعتقاد خودتان دارای اطلاعات، درک، روش، سیایت و اعتماد به نفس لازم، نیستند. این نشانه عمل شما را دعوت می کند که منابع بیشتری جمع آوری کنید.
راه حل
1 – شاید ضابطه شما برای ارزیابی عملکردتان، منصفانه نبوده است. از خود بپرسید( آیا امکان دارد که واقعاٌ توانایی انجام این کار را داشته باشم و فقط خیال می کنم که بی کفایتم؟)
2 – اگر متوجه شدید که فاقد مهارتهای لازم برای انجام کارهستید، دعوت این نشانه عمل را برای افزایش مهارت بپذیرد و قدر این احساس را بدانید.
3 – کسی را که در همین زمینه از خود لیاقت نشان داده است. الگوی خود قرار دهید و نکات ساده ای را که بلافاصله می تواند عملکردتان را بهتر کند یاد بگیرید.
نشانه عمل شماره
احساسات مربوط به زیادب مشغله و گرفتاری و همچنین افسردگی، تاثر و بیچارگی هنگامی ایجاد می شوند که فکر می کنیم وقایعی که اتفاق می افتد بکلی از اختیارمان خارج است. باید مشکل رابه قطعات کوچکتر تجزیه کنیم.
راه حل
1 – ببینید کدام یک از کارهایی که در دست دارید به توجه بیشتر نیاز دارد.
2 – برای پیشرفت در این زمینه چه قدمهایی دارای اولویت است؟
3 – بلافاصله به مهمترین کاری که مشخص کرده اید بپردازید.
4 – در میان همه غصه ها و گرفتاریهایی که شما را احاطه کرده است، از پس هر کدام که می توانید بخوبی بر آیید، حواستان را به همان جلب کنید. بدانید که در پس همه این گرفتاریها حکمتی است. هر اتفاقی که در زندگی می افتد دارای دلیل و مقصودی است و سرانجام به نفع ما تمام می شود.
نشانه عمل شماره 10
احساس انزوا، نشانه این است که به ارتباط با مردم نیاز دارید، واقعاٌ به وجود دیگران اهمیت می دهید و دوست دارید با آنها باشید. این نشانه عمل شما را دعوت می کند که از منزل خارج و با مردم مرتبط شوید.
راه حل
1 – توجه کنید که مردم با محبت در همه جا فراوانند. می توانید از منزلخارج شوید و با آنها رابطه برقرارکنید.
2 – مشخص کنید که به چه رابطه ای نیاز دارید: دوستی پایدار؟ محبت بی دریغ؟ یا یک گوش شنوا؟
3 – بلافاصله برای خروج از منزل و ارتباط بادیگران اقدام کنید.
برای اینکه همیشه به نشانه های عمل وراه حل آنها توجه داشته باشید و به کمک آنها الگوهای نا مناسب رارفع کنید، آنهارا روی تکه کاغذ یا مقوای کوچکی بنویسید و همیشه با خود داشته باشید. وقتی دچار یکی از این عواطف منفی شدید، به معنای آن و عملی که باید انجام دهید، توجه کنید. یکی از این کارتها راپشت سایبان اتومبیلتان بچسبانید تاهر روز چشمتان به آن بیفتد ( مخصوصاٌ هنگام ازدحام ترافیک!)
در روزهای آینده به ده احساس نیروبخش می پدازیم که می توانید آنها را جایگزین عواطف منفی سازید.
احساس نیروبخش شماره 1
احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). اگر کسی با حالت خشم و رنجش پیش شما بیاید و شما مرتباٌ با عشق وگرمی به او پاسخ دهید، بالاخره حالت آن شخص دگرگون می شود و فشار عصبی وی از میان می رود.
احساس نیروبخش شماره2
احساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز، زندگی ما راپر بارمی سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید.
احساس نیروبخش شماره 3
احساس کنجکاوی را در خود بوجود آورید. اگر واقعاٌ بخواهید که در تمام مدت عمر رشد و پیشرفت کنید، یاد بگیریدکه مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید.افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند، و در نظرآنها زندگی، مطالعه پایان ناپذیر خوشیهاست.
احساس نیروبخش شماره 4
احساس شور و هیجان را در خود تقویت کنید تا هر مشکلی را بصورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضربآهنگی سریعتر پیش ببرید. شوق را در خود شعله ور کنید. و برای این کار از جسم خود کمک بگیرید: تندتر صحبت کنید، تصاویر را سریعتر مجسم کنید، و جسم خود را در جهتی که می خواهید حرکت کنید به جلو برانید.
احساس نیروبخش شماره 5
تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود. اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خودفشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید.
احساس نیروبخش شماره 6
قابلیت انعطاف داشته باشید. تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود راتغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند . در واقع پیام همه نشانه های عمل این است که نرمش داشته باشید. در زندگی مواردی هست که از اختیار شما خارج است . قابلیت انعطاف و عدم تعصب در مورد قوانین فردی، معنایی که به امور می دهید و کارهایی که می کنید، در دراز مدت موفقیت یا شکست و مسلماٌ خوشیهای فردی شما را مشخص می کند.
احساس نیروبخش شماره 7
همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک با کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.بعلاوه بانیروی توکل و ایمان می توانید از پس شرایط محیط و موقعیتهایی که برایتان تازگی دارند بر آیید. هم اکنون خود را دارای عواطف مثبت و نیروبخش احساس کنید و منتظر نشوید که این احساسات ، در آینده ای دور بطور اتفاقی به سراغ شما بیایند.
احساس نیرو بخش شماره 8
نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . چرا که می دانید اگر با لذت زندگی کنید و انوار شادی را به اطراف خود پراکنده سازید می توانید مشکلات زندگی را آسانتر بر طرف سازید.
احساس نیرو بخش شماره 9
به شادابی جسمی خود توجه کنید. اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید. بر عکس عقیده عموم، عدم تحرک باعث ذخیره نیروی جسمی نمی شود. اعصاب انسان برای پیدا کردن انرژی به حرکت نیاز دارند . هر چه فعالتر باشید، اکسیژن بیشتری به اندامهای شما می رسد و با بالا رفتن سلامت جسمانی برای رفع مشکلات و استفاده از فرصتها نشاط و شادابی بیشتری پیدا می کنید.
احساس نیروبخش شماره 10
در نظر من هیچ احساسی شریفتر از دلسوزی و خدمتگزاری به دیگران نیست. احساس این که به عنوان یک انسان، چه کسی هستید، چگونه زندگی کرده اید، گفتار و اعمال شما چه بوده است، و چه اثرات عمیق و معنی داری بر زندگی دیگران گذاشته اید، بزرگترین موهبت زندگی است. رمز زندگی، بخشندگی است.
در دو روز آینده هر گاه دچار یکی از عواطف تضعیف کننده شدید یادتان باشد که به پیام این نشانه عمل توجه کنید. در عین حال که به رفع عواطف منفی می پردازید، از احساسات نیروبخش نیز به عنوان نوشداروی آنها استفاده کنید.

/ 1 نظر / 31 بازدید
gilda

aali bud mer30